Nyári elvonulás - 2014, Tar

Egy hetes nyári elvonulás Taron Dzsecün Kandro Rinpocsével és Láma Csöpellel

Közösségünk jó ideje szervezte az egy hetes nyári elvonulást. Vendég Lámaként meghívtuk Jese Cögyal emanációját, Dzsecün Kandro Rinpocsét, és a Karma Kagyü hagyományvonal egyik legkiemelkedőbb tanítóját Künzig Samar Rinpocsét.
Azonban a múlandóság megmutatta magát és egy héttel a tervezett elvonulás előtt Samar Rinpocse hirtelen eltávozott közülünk. Mindannyian mély megrendüléssel vettük tudomásul a szomorú hírt, felidézve magunkban, hogy halálunk óráját valóban nem ismerjük, de az bizonyos, hogy a halál mindenkit elér; mely érzéstől eluralkodik rajtunk az a belső sürgetés, hogy most és itt kell gyakorolni, amíg drága embertestünk lehetőséget biztosít rá.

Samar Rinpocse Amitába Buddha megtestesülése volt. A 17. Karmapa Trinle Taje Dordzse kérése és a hagyomány az, hogy Samar Rinpocse gyors újjászületésének elősegítésére Amitába meditációt végzünk. Így ennek fényében átalakítottuk elvonulásunk programját is.

Az elvonulás első estéjén, június 16­-án este Őeminenciája Kandro Rinpocse megérkezett két kísérőjével Anila Kalden­nel és Zuzana Dankovával. Közösségünk szellemi vezetője, Tiszteletreméltó Láma Csöpel kívül­belül megmutatta Kandro Rinpocsének a gyönyörű Tara Templomot, mely szemmel láthatóan nagyon lenyűgözte a Rinpocsét. Az este további részében Kandro Rinpocse köszöntötte a szanghát és örömét fejezte ki, hogy itt lehet velünk.

Június 17-­én délelőtt Guru Rinpocse meghatalmazást kaptunk tőle, a délután folyamán pedig értékes tanításokat adott általában véve a gyakorlásról, a nyugati buddhizmusról és magáról a Lótuszban Született Mesterről, Guru Rinpocséről.
Kandro Rinpocse egy igazán különleges személy, végtelen együttérzése és igen összeszedett, és erőteljes egyénisége magával ragadott mindannyiunkat. Kisugárzása példát mutatott számunkra, hogy kitartó és szorgalmas gyakorlásunk révén nekünk is lehetőségünk van arra, hogy kifejlesszük magunkban a határtalan szeretetet és együttérzést. Rinpocse többször elmondta, hogy mennyire fontos a nyitottság, az, hogy tiszta szívvel gyakoroljunk, mert elmondhatunk életünkben akár több százezer mantrát is, ha nem nyitottsággal tesszük akkor nem sokat ér.

Másnap, június 18-­án délelőtt Rinpocse Jese Cögyal meghatalmazást adott, és röviden beszélt Jese Cögyalról, bár elmondta, hogy szavakban igen nehéz róla bármit is mondani...:)
Őt idézve, amikor megkértük, hogy meséljen róla azt mondta: ­ Hát igen, Jese Cögyal, az Jese Cögyal.. :)
A délután folyamán Rinpocse felszentelte Templomunkat egy szertartás keretein belül.
Ezt követően az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) Egyházi, Nemzetiségi és Kisebbségi Kapcsolatok Államtitkárságáról, Dr. Fedor Tibor főosztályvezető és Dr. Mekis Viktória, majd a tari polgármester, Román István mondta el köszöntő beszédét. Svédországi testvérközösségünk egyik tagja, Trudi is méltatta Templomunkat illetve közösségünk és Láma Csöpel munkáját.

A Templom avatáson beszédet mondott Tiszteletreméltó Láma Csöpel is. Elmesélte, hogy 2012­-ben a svédországi testvérközösségünknél tett látogatásakor találkozott Samar Rinpocsével, akinek bemutatta magyarországi közösségünket, az Emlékparkot és a Tara Templomot. Samar Rinpocse Közép Tibet földjén, Jangpacsenben született, és az elmondottak és látottak után csak annyit mondott, hogy a mi Központunk a „Europe Jangpacsen”. :) Mélységes elismerés és megtiszteltetés ez számunkra, hogy Őszentsége Samar Rinpocse európai „otthonának” tekintette Központunkat. Ígéretet tett arra, hogy mindenképpen ellátogat hozzánk, mely ígérete megvalósult, bár nem fizikai formában tette már mindezt.

A Templom avatást követően a szangha­-tanács audiencián volt Kandro Rinpocsénél, és készíthettünk vele egy rövid interjút is, amit az elvonulásról készült videóban láthatunk majd.
Több, számunkra fontos kérdést tettünk fel Rinpocsének, például a női gyakorlókról, vagy arról, hogy miként tudhatjuk, hogy gyakorlásunk eredményes.

Az egyik legfontosabb válasza a kérdéseinkre az volt, hogy mennyire fontos a harmónia a szanghában. A közösség tagjai között lévő harmónia és szeretet a kulcsa egy Láma hosszú életének. Ahhoz, hogy egy Láma sokáig egy közösség vezetője lehessen az kell, hogy a szanghában harmónia és egyetértés legyen. Rinpocse a nap sugaraihoz hasonlította a Lámákat, azt mondta ha van mire ragyogniuk akkor sokáig ragyognak és velünk maradnak, ha a közösség megbomlik a Lámák eltávoznak közülünk. Rinpocse ezen szavait még többször felidéztük az elvonulás során, mélyen megérintett bennünket, a felelősség, ami rajtunk van. Dolgoznunk kell magunkon és azon, hogy elfogadjuk és tiszteljük egymást, ami a szeretet alapja. Ez pedig az a mély, szavakkal le nem írható érzés, ami összekapcsol bennünket, amit akkor érzünk, amikor menedéket veszünk a három drágaság egyikében, a szanghában.

Rinpocse második estéjén a sztúpánál 1000 mécsest gyújtottunk, majd Láma Csöpellel és Kandro Rinpocsével együtt körbejártuk a mécsesek fényében ragyogó Béke Sztúpát.

Értékes tanításait, erőteljes kisugárzását szívünkben mélységesen megőrizve búcsúztunk el tőle másnap reggel, amikor kísérőivel már az európai turnéjuk következő helyszínére siettek.

Samar Rinpocse eltávozását követően elvonulásunk programját módosítottuk, 4 napos Amitába meditáció következett és tanítást kaptunk, melyet Tiszteletreméltó Láma Csöpel vezetett.

Elvonulásunk alkalmával több csodában is volt részünk, és Samar Rinpocse is jelen volt közöttünk ígéretéhez híven. Őszentsége Samar Rinpocse június 11-­én a németországi Rinchen Ulm­ban távozott el közülünk. Eltávozásának hírére Ulm­-ba utazott három magyar szanghatag is, akik Rinpocse ravatalozását követően ereklyét kaptak. Másnapi hazaérkezésük során felkeresték Központunkat és közösségünknek ajándékozták Samar Rinpocse ruhájának egy darabját, majd amilyen gyorsan és váratlanul érkeztek hozzánk, oly gyorsan el is távoztak ezek az égből előtűnő dákinik.
Ezúton is szeretetteli köszönetünket fejezzük ki Barczikay Ildikónak és lányainak, hogy elhozták nekünk Rinpocse ereklyéjét.

Közösségünk meghatottan fogadta, ahogy Tiszteletreméltó Láma Csöpel kürtök és tungok dallamára, a szangha tagok mélységes tiszteletteli csendjében bevitte Samar Rinpocse ereklyéjét a Tara Templomba, mely az elvonulás további részében végig beragyogta a teret.
Rinpocse jelenléte érezhető volt minden pillanatban. Mélységes szeretete és együttérzése áthatotta közösségünket és végig kísérte az elvonulás hátralévő részét is.
Láma Csöpeltől tanításokat kaptunk a négy gondolatról, a zavaros és tiszta tudatról. Többször hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a gondolatokkal és legyünk hálásak, hogy abban a szerencsében lehet részünk, hogy embernek születtünk és foglalkozhatunk a belső ösvénnyel. Az estét mahakala és chö meditációval és coggal zártuk.

Szombaton interjút készítettünk Láma Csöpellel, melyet a hamarosan honlapunkon induló dharma tvben láthatunk. Az esti tanítást és meditációkat követően svédországi dharmatestvérünk, Trudi osztotta meg velünk az ottani szangha munkáját. Elmesélte, hogy csatlakoztak az Őszentsége Samar Rinpocse kezdeményezésére indult „ Együttérzés határok nélkül” projekthez. A program keretein belül a segítés és az együttérzés megvalósítása a fő cél. Az előadást követően a mi szanghánkban is megalakult a mag, mellyel csatlakozunk Samar Rinpocse kezdeményezéséhez. Mély meggyőződésünk, hogy egy olyan törekvés, melyet egy megvalósult buddha indított el, áldásos tevékenységet szül. Szívünkben nyitottsággal zártuk az egy hetes elvonulást, és ezt a nyitottságot hazahoztuk, hogy mindennapjainkat is ebben a szellemben éljük tovább.